Onze producten

EKOFOR GASOLIE is de nieuwste en meest betrouwbare brandstof voor uw verwarming, zowel te gebruiken voor centrale verwarmingsketel als kachels. Met een zwavelgehalte van maximaal 50 ppm (parts per million) kan ze ook gebruikt worden in de allernieuwste generatie condensatieketels.

In tegenstelling tot de meeste andere brandstofhandelaren leveren wij standaard enkel nog EKOFOR GASOLIE in plaats van gewone gasolie. Deze topkwaliteit onderscheidt zich door haar opmerkelijk lager verbruik (tot 7 à 9 % minder). Om correct te kunnen vergelijken met de prijs van gewone mazout, vermenigvuldigt u de prijs van gewone mazout maal 1,07 om te kunnen vergelijken met onze prijs. Wie is het voordeligst ?

Bovendien blijft uw verwarmingsinstallatie proper, waardoor minder onderhoud nodig is en ze langer meegaat. Minder onderhoud, waardoor uw totaal verwarmingsbudget nog eens daalt ! Dit alles resulteert ook in een positief effect op het milieu. Meer info over de positieve eigenschappen van EKOFOR verwarmingsbrandstof vindt u hier.

Voor bovengrondse tanks die tijdens de winter kunnen bevriezen, raden wij aan steeds winterkwaliteit te bestellen. Zo blijft het warm, ook wanneer de verwarming het meest nodig is.

Voor het gebruik in offroad dieselmotoren gebruikt u Ekofor gasolie extra.

EKOFOR GASOLIE EXTRA is quasi identiek aan de Ekofor gasolie. Het kleine verschil tussen beide producten is enerzijds het zwavelgehalte dat bij deze EKOFOR GASOLIE EXTRA wettelijk slechts 10 ppm zwavel mag bevatten en een gewaarborgd cetaangetal van 51 moet bevatten. Deze normen komen volledig overeen met de kenmerken van diesel, dit product beantwoordt dus ook aan dezelfde NBN EN 590 norm.

Bijgevolg is dit de enige brandstof die mag gebruikt worden in offroad diesel motoren van bijvoorbeeld landbouwtractoren, grondverzetmateriaal en stroomgeneratoren.

EKOFOR GASOLIE EXTRA onderscheidt zich van gewone gasolie extra door de versterkende effecten die dit product creëert op de reinigende werking van uw opslagtank en het brandstofsysteem van het voertuig, alsook de reiniging en smering van de motor. Voor meer informatie over de positieve eigenschappen van EKOFOR brandstoffen, klikt u hier.

EKOFOR GASOLIE EXTRA kan eveneens gebruikt worden als verwarmingsbrandstof.

Om bevriezing te vermijden, is dit product in “winterkwaliteit” te verkrijgen vanaf 1 december tot eind februari.

EKOFOR DIESEL behoort tot de beste dieselkwaliteit die momenteel geproduceerd wordt. Dit topproduct onderscheidt zich duidelijk van gewone diesel door een aantal positieve eigenschappen waaronder een nog betere motorreiniging, betere motorsmering en een lagere uitstoot.
EKOFOR DIESEL heeft een verhoogd cetaangetal van ongeveer 54 in plaats van 51 bij gewone diesel, wat resulteert in meer motorkracht en een opmerkelijk lager verbruik.
Dit product overtreft ruimschoots de wettelijke eisen van de productnorm NBN EN590.
EKOFOR DIESEL mag getankt worden in elk type dieselmotor, jonge of oudere motoren, zowel in personenwagens, bestelwagens als zware vrachtwagens.

Om problemen te vermijden tijdens langdurige opslag in de opslagtanks van de klant, met de daarmee gepaard gaande risico’s van productveroudering en bacterievorming, leveren wij enkel nog EKOFOR DIESEL voor klanten met een eigen private tankopslag. Meer informatie over de gunstige eigenschappen van EKOFOR DIESEL vindt u hier.

EKOFOR DIESEL is uiteraard ook beschikbaar op onze tankstations.

EKOFOR DIESEL wordt geleverd volgens de noden van de seizoenen en is tijdens de winter beschikbaar in winterkwaliteit vanaf 1 december tot eind februari.

GEWONE DIESEL bevat maximaal 10 ppm (parts per million) zwavel en en beantwoordt zo aan de wettelijke norm NBN EN 590. In principe is deze brandstof geschikt voor alle types dieselmotoren.
Momenteel voorziet de wetgever in een toevoeging van ongeveer 7% biobrandstof onder de vorm van FAME (Fatty Acid Methyl Esters).
Diverse ervaringen uit de sector leren ons dat het percentage aan biobrandstof een negatieve invloed heeft op de stabiliteit, de houdbaarheid en de eigenschappen van diesel gemengd met biobrandstof : Biobrandstoffen hebben bijvoorbeeld de eigenschap gemakkelijk vocht te absorberen en algengroei in de brandstof toe te laten. Gevolg hiervan is verstopte leidingen en brandstoffilters van uw voertuig. Deze fenomenen nemen toe naarmate het product langere tijd gestockeerd wordt en indien het product met vocht en warmte in contact komt, zelfs in de tank van uw voertuig.
Om eventuele verwante problemen te vermijden, raden wij steeds aan om EKOFOR DIESEL te tanken. EKOFOR DIESEL bevat een zeer performant additievenpakket dat onder meer deze problemen voorkomt.
Momenteel bieden wij enkel nog de GEWONE DIESEL aan op ons tankstation te Eke, om ook de meest prijsgevoelige klant toe te laten bij ons te blijven tanken.

Benzine EURO 95 E10 is loodvrij, en bevat minimum 95 octaan en momenteel maximaal 10 % biobrandstof onder de vorm van bio-ethanol en beantwoordt zo aan de norm NBN EN 228. Aan onze tankstations tankt u steeds EURO 95 E10 met toevoeging van een bijkomend additievenpakket, voor een nog betere motorreiniging, motorsmering en een lager brandstofverbruik.

Dit product is sedert 1 januari 2017 de opvolger van de klassieke Euro 95 die niet meer in de handel is.
Houd er expliciet rekening mee dat dit product EURO 95 E10 niet zomaar in alle voertuigen of motoren mag getankt worden waar voorheen EURO 95 werd gebruikt.
EURO 95 E10 kan voor de meeste toepassingen gebruikt worden, behalve indien de constructeur expliciet Superplus 98 voorschrijft of geen benzine met bio-ethanol toelaat.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de meeste personenwagens vanaf bouwjaar 2000 probleemloos kunnen EURO 95 E10 gebruiken. Op het internet circuleren lijsten hierover. Indien u twijfelt, raadpleeg zeker uw garagehouder.

CHECK HIER UW VOERTUIG

Wijzelf raden steeds aan om voortaan Superplus 98 te gebruiken voor alle personenwagens ouder dan het jaar 2000, motoren van grasmaaiers en tuinmachines, bromfietsen en motorfietsen, buitenboordmotoren van pleziervaartuigen, en voor de aanmaak van 2-takt benzine.
Bij de minste twijfel vraagt u steeds vooraf bevestiging van uw constructeur.

Indien uw voertuig of benzinemotor geen benzine met bio-ethanol mag tanken, gebruik dan voortaan Superplus 98.

Zie hieronder de twee officiële folders van de FOD Economie met een summiere toelichting en een beperkte opsomming van voertuigen die al dan niet mogen EURO 95 E10 tanken.

FOD ECONOMIE EURO 95 E10 CONSUMENTENFOLDER

EURO 95 E10 CHECKLIST VOERTUIGEN ANNO 2017

Benzine SUPERPLUS 98 is loodvrij en bevat minimaal 98 octaan, en beantwoordt zo aan de norm NBN EN 228.
In de praktijk wordt bij SUPERPLUS 98 geen biobrandstof toegevoegd, waardoor ze uitermate geschikt is voor oudere benzinewagens en benzinemotoren in het algemeen.
Daar waar benzinemotoren niet bestand zijn tegen benzine met biobranstof of waar de constructeur een hoog octaangehalte vereist, wordt deze SUPERPLUS 98 gebruikt.

Wij raden steeds aan om voortaan SUPERPLUS 98 te gebruiken voor alle personenwagens ouder dan het jaar 2000, motoren van grasmaaiers en tuinmachines, bromfietsen en motorfietsen, buitenboordmotoren van pleziervaartuigen, en voor de aanmaak van 2-takt benzine.

Op onze tankstations tankt u steeds SUPERPLUS 98 met toevoeging van een bijkomend performant additievenpakket dat garant staat voor een nog betere motorreiniging, motorsmering en betere motorprestaties die resulteren in meer kracht en een lager verbruik.

PETROLEUM TYPE B is een zwavelvrije verwarmingsbrandstof die herkenbaar is aan de lichtgele transparante kleur. Ze wordt gebruikt in kleine petroleumkachels, kookvuren, warme luchtblazers en zelfs in klassieke mazoutkachels of mazoutketels.
Anderzijds wordt PETROLEUM TYPE B ook toegevoegd bij gasolie verwarming als antivriesmiddel indien de mazouttank niet op een vorstvrije plaats is opgesteld.
Meestal wordt ervaren dat een vermenging van gasolie met PETROLEUM TYPE B (verhouding 30%) een mooiere verbranding geeft in kachels met als resultaat veel minder roetaanslag en een mooie blauwe vlam. Door het hoger calorische vermogen van PETROLEUM TYPE B geeft het ook meer warmte.
De kleur van PETROLEUM TYPE B lijkt sterk op deze van Diesel. Aangezien PETROLEUM B een zogenaamd gemerkt product is, laat de accijnswetgeving in geen geval toe deze brandstof aan te wenden als motorbrandstof, ook niet als vorstbescherming bij Diesel. De boetes zijn niet min.

ADBLUE is een product dat in een aparte opslagtank wordt getankt, voor zover uw voertuig hiermee is uitgerust. Het product dient om de uitlaatgassen te zuiveren en zo te voldoen aan bepaalde opgelegde EURO-normen.
ADBLUE is op waterbasis. In geen geval mag dit product vermengt worden met benzine of diesel, omdat dit gegarandeerd motorschade veroorzaakt.
ADBLUE systemen kunnen voorkomen bij personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en zelfs landbouwtractoren en grondverzetmachines.
ADBLUE is beschikbaar op ons tankstation te Eke en is geschikt voor elke type voertuig.
Alhoewel de ADBLUE pomp en pistool op ons tankstation te Eke eveneens geschikt is voor elke ADBLUE tank, weten we uit ervaring dat het tanken in bepaalde types personenwagens enige oefening vergt. Pompenfabrikanten en autoconstructeurs kennen het probleem, doch hebben nog geen betere oplossing geboden.
Uit ervaring weten we ook dat zelf ADBLUE tanken aan ons tankstation te Eke opmerkelijk voordeliger is dan het aanschaffen van kleine ADBLUE verpakkingen (of zelfs vaten van 200 liter) of het laten bijvullen in een garagewerkplaats.
Indien het ADBLUE tanken u niet lukt, dan helpen wij u graag.

CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengeperst aardgas, en is niet te verwarren met LPG (vloeibaar petroleum gas).
CNG is een milieuvriendelijke motorbrandstof die in ons land sedert een paar jaar in volle opmars is. Het aantal CNG tankstations neemt steeds toe, ook het aantal CNG voertuigen.
Diverse merken van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens hebben een gamma CNG voertuigen dat af fabriek is om op CNG te rijden, nabouw is dus geheel overbodig.
Door haar milieuvriendelijk karakter, kan CNG rekenen op een aantal fiscale voordelen van de overheid : vrijstelling van inschrijvingstaks en verkeersbelasting tot 2020 voor personenwagens op CNG. Bovendien zijn er geen dure accijnzen op CNG brandstof.
Personenwagens en de meeste bestelwagens op CNG zijn uitgerust met een bi-fuelmotor : veelal is de grootste tank voor CNG en een bijkomende tank met benzine. De gezamenlijke actitradius ligt bij de meeste personenwagens tussen de 500 en 1200 kilometer.
In tegenstelling tot bij elektrische voertuigen, kan u met een auto op CNG gemakkelijk op reis.
Een CNG voertuig geniet van alle voordelen van andere motorbrandstoffen, nadelen blijken er niet te zijn.
Vrachtwagens zijn uitgerust om enkel op CNG brandstof te rijden. De meeste vrachtwagens op CNG worden standaard uitgerust met een dubbele vulaansluiting, waardoor ze ook op tankstations voor personenwagens terecht kunnen.

Een tankbeurt gaat even snel als bij het tanken van benzine of diesel.
CNG tanken is zeer eenvoudig. Toch helpen wij u graag tijdens uw eerste tankbeurt.
CNG kan getankt worden aan ons tankstation te Eke.

Nog meer specifieke informatie over CNG vindt u hier.