STERK GECONCENTREERD MULTIFUNCTIONEEL ADDITIEF VOOR GASOLIE VERWARMING

TOEPASSING

Te gebruiken in alle types mazoutbranders en mazoutkachels.

Zowel voor nieuwe als oude verwarmingsinstallaties. Ook uitermate geschikt voor het conditioneren van rode gasolie voor off-road diesel motoren.

VOORDELEN

Opslag

EKOFOR mazout bevat een anti oxidatie additief dat de brandstof stabiliseert en beschermt tegen veroudering tijdens de opslag.

Dankzij de detergerende en dispergerende werking worden oude bezinksels fijn opgelost, en worden kleine waterresten afgescheiden. Het product voorkomt nieuwe afzettingen in de opslagtank, leidingen filters en pompen.

Een anticorrosie additief beschermt de tank, leidingen en sproeier tegen roest.

Verbranding

EKOFOR mazout reinigt permanent de sproeiers en zorgt voor een mooiere brandstof verneveling tijdens de inspuiting die resulteert in een zuiverder verbranding. De optimale verbranding zorgt vervolgens voor een sterke afname van roetaanslag in de ketel en de schouw.

EKOFOR mazout zorgt eveneens voor een betere en zuiverder verbranding in mazoutkachels.

Zuiniger

Door een optimale en zuivere verbranding zorgt EKOFOR mazout voor een opmerkelijk lager brandstofverbruik : dankzij een bestanddeel in EKOFOR mazout worden de mazoutdruppeltjes tijdens de verstuiving kleiner ; het verstuivingspatroon is regelmatiger waardoor een betere vermenging met de zuurstof ontstaat. De vermindering van de neerslag in de ketel zorgt voor een betere warmte overdracht. Het resultaat is een hoger calorisch vermogen en een aanzienlijke brandstofbesparing.

De brandstofbesparing kan oplopen tot ruim 7 % en meer in verwarmingstoepassingen. Deze brandstofbesparing is duidelijk meetbaar via de klassieke rendementsmeting van de verwarmingsketel : een ketel die permanent gewerkt heeft op gewone mazout zal bijvoorbeeld een rendement aanduiden van 86 %, terwijl na overschakeling naar EKOFOR mazout die zelfde ketel plots een rendement begint te vertonen van 93 à 94 %. Uiteraard ondervindt men dat de brandstofvoorraad langer meegaat.

Onderhoud

EKOFOR mazout houdt de verwarmingsinstallatie en opslag preventief proper en beschermt ze tegen corrosie.

Eventueel oude en moeilijk verwijderbare aanslag van roet en teer in de verbrandingskamer zullen grotendeels verdwijnen tijdens de eerste maanden gebruik van EKOFOR mazout.

Dankzij de perfecte verbranding van EKOFOR mazout kunnen de onderhoudsintervallen voor het reinigen van de brander/ketel en schouw verlengd worden (verdubbeld of verdrievoudigd).

Milieu

Door de veelzijdige werking van EKOFOR mazout ontstaat er een intensievere en schonere verbranding. De verbranding gebeurt completer waardoor er veel minder schadelijke rookgassen ontstaan dan met gewone mazout (minder roet en CO2).

Opslagpreventie

In oudere opslagtanks bevinden zich meestal verschillende vormen van bezinksels (zware oliefracties, corrosieresten, sludge,…) en condenswater. Deze twee factoren kunnen in combinatie met een warmtebron (retourleiding met opgewarmde mazout van brander, bovengrondse tank in warme omgeving) aanleiding geven tot bacterievorming in de opslagtank. Bacteriën kunnen tegenwoordig gemakkelijk tot ontwikkeling komen doordat de mazout bijna geen zwavel meer bevat, ontzwaveling van mazout die gebeurt om milieudoelstellingen te behalen zoals voorkomen van zure regen, zwavel die bacterievorming van nature tegenhoudt. Deze bacterievorming (een dikke witte, grijze of zwarte emulsie van mazout met water en vuil in de tank) kan leidingen doen verstoppen en de aanzuigpomp beschadigen.

Naarmate tanks ouder en meer vervuild zouden geraken,  zal bacterievorming meer en meer de kop opsteken bij gebruik van gewone mazout. Met EKOFOR mazout voorkomen we deze problemen door het preventief aanpakken van de oorzaken en het vrijwaren van opslagtanks tegen condenswater en bezinksels. Zo gaat uw opslagtank uiteraard ook langer mee.

WANNEER U OVERSCHAKELT NAAR EKOFOR MAZOUT

Is het niet noodzakelijk de brander te laten her afstellen. Het is wel aan te raden de mazoutfilters geregeld na te zien op oude bezinksels en zo nodig deze te ledigen en te reinigen.