RODE GASOLIE EXTRA en PETROLEUM B tanken in Eke

Voorafgaand dient u uitdrukkelijk te weten dat het ten strengste verboden is om RODE GASOLIE EXTRA of PETROLEUM B te tanken in voertuigen bestemd voor gebruik op de openbare weg. Inbreuken moeten wij verplicht melden, zo niet riskeren wij het intrekken van onze accijnsvergunning.

Situering wetgeving 

Om misbruiken of inbreuken hiertegen te vermijden, liet de accijnswetgeving lange tijd niet toe om deze producten vrij te tanken op een onbemand tankstation of buiten de openingsuren op een bemand tankstation. Op vraag van de sector heeft de Accijnsadministratie dan toch een regeling uitgewerkt om het tanken van deze producten toe te laten zonder dat de aanwezigheid van de uitbater vereist is, zij het onder zeer strenge voorwaarden en nauw toezicht van de bevoegde ambtenaren.

Op ons tankstation te Eke, staat pomp nummer 10, voor RODE GASOLIE EXTRA en PETROLEUM B, apart opgesteld en is voorzien van een groot waarschuwingsbord om misbruiken met deze producten te voorkomen. Om misbruiken te kunnen opsporen, zijn wij verplicht om al deze tankbeurten met camerabewaking te registreren en deze camerabeelden minstens 3 maanden te bewaren.

In het kader van deze wetgeving bestond enkel de technologie om rode gasolie en petroleum te tanken met een facturatiekaart op krediet, ook voor particulieren die geen factuur wensen.

Primeur : nu ook contant tanken zonder factuur

Als primeur in de sector zijn we erin geslaagd om een speciale kaart te ontwikkelen die het mogelijk maakt om nu ook particulieren deze producten te laten tanken, nu mét contante (bancontact, credit card, cash automaat) betaling en zonder facturatie nl. met onze groene “TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM”.

Deze speciale groene kaart moet het mogelijk maken om bij elke tankbeurt RODE GASOLIE EXTRA of PETROLEUM B de identiteit van de klant, het product, de hoeveelheid, datum en uur te archiveren in speciale bestanden. Periodiek moeten wij als uitbater een listing van deze gegevens bezorgen aan de bevoegde Accijnsdienst. Deze listings moeten wij ook nog eens 5 jaar archiveren. Bovendien moeten wij deze groene kaart personaliseren met uw (bedrijfs-) naam en adresgegevens en u een overeenkomst laten ondertekenen waarin u aanvaardt de betreffende wetgeving na te leven en sancties als gevolg van inbreuken zal nakomen.

Voortaan tankt u als volgt (enkel van toepassing voor RODE GASOLIE EXTRA en PETROLEUM B aan pomp 10) :

Ongeacht of u particulier of facturatieklant bent, kunt u geen rode gasolie extra of petroleum B tanken zonder een speciale groene “TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM”.

Als particulier kan u deze producten niet zomaar anoniem tanken. Voortaan brengt u uw gepersonaliseerde groene “TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM” in de betaalautomaat, waarna u vervolgens uw bankkaart, creditcard of cash geld inbrengt. Eens u een groene kaart van ons bekomen hebt, hebt u deze in principe voor altijd en kan u deze producten voortaan tanken zonder enige beperking.

Als facturatieklant (met een rode of grijze LUBOLUX OIL tankkaart) brengt u voortaan enkel voor deze producten eerst uw gepersonaliseerde groene “TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM” in, en vervolgens uw rode of grijze facturatiekaart die u ook voor de andere producten gebruikt.

Als PARTICULIER zonder facturatie, vraag hier uw groene TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM aan.

Als PROFESSIONEEL met facturatie, vraag hier uw groene TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM aan.

OPGELET : DEZE GROENE TOEGANGSKAART WERKT NIET IN COMBINATIE MET DERDEN TANKKAARTEN ALS CAPS, FLEETPASS, DCB, OCTA+