Voordelen LUBOLUX OIL tankkaart

Vraag steeds vooraf uw LUBOLUX OIL tankkaart. Losse ticketjes van tankbeurten kunnen achteraf NIET meer gefactureerd worden omdat de facturatie bij ons volautomatisch verloopt.

Aangenaam tanken in alle vrijheid

Met de LUBOLUX OIL tankkaart tankt u steeds topkwaliteit, en dit 24/24 en 7/7 op onze uiterst moderne volautomatische en onbemande tankstations in Eke en Nevele. Met deze tankkaart kan u in principe alle producten tanken naar keuze. Bij de LUBOLUX OIL tankkaart is er geen minimum periodieke afnameverplichting.

Altijd voordeligst

De LUBOLUX OIL tankkaart is een facturatiekaart waarbij u periodiek uw factuur GRATIS via email bekomt, dus zonder aanrekening van periodieke facturatie- of administratie. De enige en eenmalige kost betreft enkel de aankoop van uw kaart zelf aan 4,95 € incl. BTW.

Daar waar andere tankstationsuitbaters meestal wekelijks facturen uitsturen, ontvangt u van ons slechts 1 factuur op het einde van elke maand, nog eens goed voor een flinke besparing op uw boekhoudersfactuur.

Bovendien tankt u steeds aan de laagste prijzen van de regio.

Keuze voor betaling

Voor de betaling van de tankfacturen is er de keuze van maandelijkse domiciliëring of contante betaling. Bij maandelijkse domiciliëring gebeurt de betaling automatisch maandelijks één keer bij ontvangt van uw factuur. Bij contante betaling brengt u eerst uw LUBOLUX OIL tankkaart in een betaalautomaat. Wanneer de automaat uw tankkaart aanvaardt, verwijdert u de tankkaart en brengt u een betaalmiddel in (bancontact, creditcard, cash geld). Op het eind van elke maand ontvangt u dan uw factuur voor voldaan. Let wel : zonder dat u vooraf uw tankkaart hebt ingebracht, wordt uw tankbeurt niet opgenomen op uw factuur ! Losse tankticketjes kunnen achteraf niet meer verwerkt worden in de facturatie.

Veilig

De LUBOLUX OIL tankkaart is veilig. U kiest per tankkaart of per kaartengroep uw persoonlijke PIN-code.

Diverse opties voor bijkomend comfort

Afhankelijk van uw boekhoudkundige behoeften, kunnen wij ofwel al uw tankkaarten samen op één factuur verwerken, ofwel per tankkaart één factuur opmaken ofwel uw tankkaarten indelen in bepaalde groepen per factuur. Klassiek bijvoorbeeld is de opdeling in groepen personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens omdat de fiscale aftrekbaarheid van deze 3 voertuigengroepen telkens anders is. Boekhouders vinden dit meestal zeer praktisch en werkbesparend.

Aan elke tankkaart kunnen wij een vaste nummerplaat van een voertuig koppelen, zodat deze automatisch mee wordt opgenomen op het detail van elke tankfactuur.

Naar keuze kan per tankbeurt de kilometerstand ingegeven worden, deze komt dan ook automatisch op het detail van de tankfactuur terecht.

U ontvangt uw tankfactuur telkens vergezeld van een overzichtelijke bijlage waarop per tankkaart alle tankbeurten worden gegroepeerd met vermelding van datum, uur, getankte hoeveelheid, product, prijs, uitsplitsing maatstaf van heffing en BTW, enz.

Uw LUBOLUX OIL tankkaart kunnen wij zeer gepersonaliseerd aanmaken met vermelding van uw bedrijfsgegevens, eventueel aangevuld met de nummerplaat van het betreffend voertuig of andere voor u relevante gegevens.

Uw bedrijfspubliciteit GRATIS op onze pompschermen !

Als enige in de sector bieden wij u als wederdienst de GRATIS mogelijkheid om uw eigen bedrijfspubliciteit op de pompschermen van onze tankstations te vertonen. Meer info vindt u hier.

Speciale TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM

Om te kunnen voldoen aan de specifieke en strenge accijnswetgeving, hebben wij voor het tanken van RODE GASOLIE EXTRA en PETROLEUM B een speciale “TOEGANGSKAART RODE GASOLIE/PETROLEUM” moeten ontwikkelen. Voortaan heeft iedere klant dergelijk groene TOEGANGSKAART nodig om deze producten te kunnen tanken zonder ons toezicht. Meer informatie over het tanken van RODE GASOLIE EXTRA en PETROLEUM B vindt u hier.

Vraag hier uw tankkaart aan.