Brandstofadditieven

Tijdens de laatste jaren is de samenstelling en de kwaliteit van de brandstoffen sterk geëvolueerd. Onder invloed van milieudoelstellingen is bijvoorbeeld het zwavelgehalte in huisbrandolie en diesel bijna tot nul herleid, terwijl in benzine het lood verdween. Lood en zwavel zijn bijvoorbeeld cruciaal voor de smerende eigenschappen.

Tegenwoordig bevatten motorbrandstoffen steeds hogere percentages biobrandstoffen zoals bio-ethanol in benzine en FAME in diesel. Deze biobrandstoffen hebben niet de beste reputatie betreffende stabiliteit en houdbaarheid. Ze trekken bijvoorbeeld ook makkelijk vocht aan, vocht dat op allerlei manier schade en ongemakken veroorzaakt.

En zo zijn er nog meer factoren die de kwaliteit van de brandstoffen negatief beïnvloeden in het streven naar milieuvriendelijke brandstoffen.

Om de kwaliteit en de goede werking van de moderne milieuvriendelijkere brandstoffen te kunnen blijven garanderen, hebben meerdere petroleumproducenten het begrepen dat ze hun brandstoffen dienen te upgraden met de nodige additieven om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van de consument. Bedoeling is het gebruikscomfort te blijven garanderen en schade uit te sluiten.

Reeds lange tijd geleden hebben ook wij de zwakheden bij de moderne brandstoffen blootgelegd en hebben besloten om alle door ons geleverde brandstoffen te voorzien van de nodige brandstofadditieven. Al onze benzines worden steeds voorzien van bijkomende additieven, dit is alvast de oorzaak van het lager brandstofverbruik met onze producten. Voortaan leveren wij vooral nog EKOFOR MAZOUT en EKOFOR DIESEL, producten waarbij we garant staan voor kwaliteit en een optimale werking.

Klik hieronder op het gewenste product.