CNG tanken, heel eenvoudig

1. Neem de tanknozzle uit zijn houder door hem omhoog te tillen.

2. Schuif de tanknozzle over de vulaansluiting van het voertuig, zorg dat de hendel vooraf naar rechts staat zodat u de tekst kan lezen.

3. Haal de hendel 180° over zodat deze links staat. De nozzle vergrendelt zich over de vulaansluiting van het voertuig en is klaar voor het tanken.

4. Geef de CNG pomp vrij vanop een betaalpaal naar keuze

  • Betaalkaart inbrengen
  • Productkeuze door met witte pijlknop naar tweede productscherm te gaan, kies vervolgens CNG
  • Pompnummer 7 of 8
  • PIN-code ingeven

5. Zwarte drukknop op de pompzuil eenmaal lang induwen tot de groene lamp gaat branden. De groene lamp brandt zolang het tanken bezig is. Start het tanken niet, nogmaals de betaalpaal gebruiken zonder de tanknozzle af te koppelen.

6. Als u de zwarte drukknop tijdens het tanken nogmaals induwt, stopt het tanken op uw eigen verzoek.

7. Als de tank vol is, stopt het tanken automatisch en zal de groene lamp uitgaan.

8. Na het tanken, draai de hendel 180° terug om de tanknozzle te kunnen afkoppelen.

9. Haal de vergrendeling (het schuifstuk) van de nozzle terug en trek de nozzle zachtjes van de vulopening af.

10. Hang de nozzle terug in de houder op de pompzuil.

Probleem ? Aanbellen bureel, wij helpen u graag. Bij afwezigheid, bel het geafficheerd GSM nummer

Deze handleiding hangt uiteraard ook op de CNG pomp.