CNG Een woordje uitleg

CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengeperst aardgas.

Aardgas, hetzelfde als waarmee men kookt of verwarmt, wordt aangevoerd via een midden druk gasleiding van het aardgasnet tot aan ons tankstation.

Op ons tankstation hebben wij een technisch lokaal met daarin een zware aardgascompressor en een groot buffer rack met aardgasflessen die allen met elkaar verbonden zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden op het openbaar aardgasnetwerk, komt het aardgas binnen op een druk van minimaal 0,3 bar, maar bij voorkeur 1 bar, 3 bar of zelfs 10 bar. Hoe hoger de aanvoerdruk op het net, hoe minder de aardgascompressor de druk van het aardgas moet verhogen.

De aardgascompressor comprimeert het binnenkomend aardgas tot een maximale druk van 250 bar in het buffer rack. Bedoeling is dat het buffer rack permanent gevuld staat, zodat het tanken van een CNG voertuig op het tankstation op amper een paar minuutjes kan gebeuren.

Tijdens het vullen van de opslagbuffer van het tankstation wordt het binnenkomend aardgas gefilterd en ontdaan van zand en dergelijke die afkomstig zijn van het publiek aardgasnet. Bovendien wordt het gas gedroogd en ontdaan van olieresten.

Door middel van een smart fill system wordt het samengeperst aardgas in het voertuig getankt op maximaal 200 bar. Dit is de maximaal toegelaten druk op elk tankstation en voor elk CNG voertuig.